Groep 4/5

In groep 4/5 zijn wij met 23 kinderen. Wij besteden veel tijd aan taal, lezen, spelling en begrijpend lezen. Ook rekenen wij elke dag. De leerlingen van groep 4 leren dit jaar erbij- en erafsommen tot 100 en natuurlijk de tafels van 1 tot en met 10. De leerlingen van groep 5 kennen de tafels al en gaan oefenen met delen en rekenen tot 1000!
Wij doen in groep 4/5 veel met beide groepen samen, zo kunnen wij veel van elkaar leren en elkaar helpen. Maar wij doen natuurlijk ook dingen apart. Zo gaat groep 5 dit jaar voor het eerst een spreekbeurt houden. Best spannend! 
En groep 4 kan alvast een beetje afkijken hoe dat moet.
Naast deze vakken hebben wij natuurlijk ook tijd voor buiten spelen, spelletjes, muziek, handvaardigheid, techniek, gym en af en toe vrij spelen in de klas. 

Wij  maken er met elkaar een fijn schooljaar van!

 

Snel naar