Groep 8

Groep 8 is een spannend jaar op de basisschool, kunnen wij de voorlopig adviezen waarmaken, de CITO eindtoets, het kamp en de eindmusical voor groep 8.   

Wij zullen verschillende gastlessen hebben in de klas, met de leerlingen uitstapjes maken, maar vooral ook veel van elkaar leren door coöperatief leren.

Respect voor elkaar en respect voor je omgeving staan in groep 8 centraal. 

Wij hebben in de klas vaak goede gesprekken met elkaar en leren om ons te verplaatsen in een ander. Doordat wij elkaar steeds beter leren kennen, zien wij elkaars kwaliteiten beter. Groep 8 werkt met Rots en Water. Deze lessen hebben de leerlingen al gehad maar zij worden constant in de klas en op school toegepast.
De leerlingen blijven hier verdiepings- en herhalingslessen in krijgen van geschoolde Rots en Water leerkrachten.  

 Snel naar