Update Coronavirus, bericht van bestuur OPOZ

Zoetermeer, 12 maart 2020
Aan alle ouders/verzorgers van de OPOZ-scholen

Onderwerp: Coronavirus
Geachte ouders/verzorgers,
Vandaag heeft het kabinet op advies van het RIVM enkele aanvullende maatregelen m.b.t. het Cornovirus aangekondigd. We kunnen ons voorstellen dat dat vragen bij u oproept. In deze brief informeren wij u daarover.
Als leidraad gebruiken wij de informatie die het RIVM (www.rivm.nl) en de rijksoverheid (https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/03/12/nieuwe-maatregelen-tegen-verspreiding-coronavirus-in-nederland) op hun websites publiceren.
Scholen in het primair -, voortgezet - en middelbaar beroepsonderwijs en kinderopvang blijven gewoon open: er zijn daar weinig besmettingen en die omgeving is minder internationaal. Kinderen en jongeren vormen bovendien niet de groep met de hoogste risico’s. Bovendien zouden de maatschappelijke gevolgen van het sluiten van deze scholen groot zijn en draagt sluiten weinig bij aan het beperken van de verspreiding. Kinderen die verkouden zijn, moeten thuis blijven.
Het kan zijn dat medewerkers van OPOZ om gezondheidsredenen thuis blijven. Dit kan betekenen dat er onvoldoende professionals op de scholen aanwezig zijn. De school zal u hierover via de gebruikelijke kanalen informeren.
In de preventieve sfeer zetten we de voorzorgsmaatregelen voort die al reeds van kracht zijn, aangevuld met de landelijke maatregel om geen handen meer te schudden.
Deze maatregelen zijn:
- Regelmatig de handen met water en zeep wassen
- In de binnenkant van de elleboog hoesten of niezen
- Papieren zakdoekjes gebruiken en na gebruik direct weggooien
- Bij begroeting of afscheid geen handen schudden
Als zich een situatie voordoet waarin sprake is van een besmette leerling of collega, dan bepaalt de school samen met de GGD en het College van Bestuur welke voorzorgsmaatregelen genomen moeten worden. U wordt hierover dan geïnformeerd.
Wij hopen u met deze brief goed geïnformeerd te hebben. Als u nog vragen heeft, kunt u die stellen aan de directeur van uw school.
Met vriendelijke groet,

M. Krul drs. M. Schoon
lid College van Bestuur voorzitter College van Bestuur

Snel naar