Coronavirus en sluiting scholen

Zoetermeer, 15 maart 2020
Aan alle ouders/ verzorgers

Onderwerp: Coronavirus en sluiting scholen

Beste ouders/ verzorgers,

Vandaag is door het kabinet besloten dat met ingang van maandag 16 maart 2020 de scholen alleen open blijven voor kinderen van ouders die in vitale beroepen werken, zoals in de zorg of bij de hulpdiensten.
Als Openbaar Primair Onderwijs Zoetermeer zijn we vanaf vrijdag jl. bezig met dit scenario. Gezien de ontwikkelingen van de afgelopen dagen en de maatregelen van de landen om ons heen hielden we al rekening met dit besluit.
Op onze scholen wordt er nagedacht hoe we voor onze kinderen de komende periode thuisonderwijs kunnen vormgeven. Over deze ontwikkelingen wordt u via de directeur van de school op korte termijn geïnformeerd.
Er breekt een onzekere periode aan waarin we veel van elkaar vragen. We beseffen goed dat we een beroep doen op uw medewerking en flexibiliteit.
Mocht u naar aanleiding van deze situatie vragen of opmerkingen hebben dan kunt u hiervoor (per mail) terecht bij de directeur van de school.

Met vriendelijke groet,


M. Krul drs. M. Schoon
lid College van Bestuur voorzitter College van Bestuur

Snel naar