IKC de Meerpaal in OPOZ nieuwsbrief

Trots op onze scholen!
Nieuwe Alles-in-1 methode op IKC De Meerpaal
IKC De Meerpaal staat in de wijk Palenstein, de multiculturele wijk die een transitie doormaakt naar een ‘gezinsvriendelijke, groene en levendige stadswijk met een parkachtig karakter’. “Zo ver is het nog niet,” stelt directeur Ageeth Kampen. “De wijk oogt als een oorlogsgebied door de sloop van vijf complete flats. De renovatie maakt ook dat veel grote gezinnen moeten verhuizen. Daardoor is ons leerlingenaantal in een paar jaar gedaald van 220 naar 120.” Desondanks gebeuren er mooie dingen op De Meerpaal!

30 nationaliteiten
Binnen OPOZ is IKC De Meerpaal al ruim 20 jaar de opvangschool voor kinderen met een migratieachtergrond, met zo’n 30 verschillende nationaliteiten. Denk aan vluchtelingen uit Eritrea, Afganistan of Syrië, maar ook Iran, Irak, Zuid Afrika en ook arbeidsmigranten uit Noord Afrika, Zuid- en Oost Europa. Ageeth Kampen: “Er is altijd veel verloop. Een kind dat wordt aangemeld kan meteen de volgende dag komen. Voor elk kind stellen we voor 4 jaar een ontwikkelingsperspectiefplan vast, met snelle en langzame scenario’s om de leerdoelen te bereiken.  De verschillen tussen kinderen zijn heel groot. Sommige kinderen zijn nog nooit naar school geweest. Om deze kinderen goed onderwijs te geven is er in school veel extra begeleiding, ook van buitenaf, zoals hulpverleners uit de zorg, RT’ers, shadows enzovoort.”

Onderwijs
“In deze gemengde populatie mogen alle kinderen uitzondering zijn,” vertelt Kampen. “Onze leerkrachten zijn gewend om af te stemmen op de leerlingen. Ons team is echt flexibel. Het gedrag van de soms getraumatiseerde kinderen moet je snappen en niet het kind in essentie afkeuren. We kijken heel erg naar de mens en direct daarna komt het leren. We bieden op een andere manier ‘speciaal’ onderwijs.” De vanzelfsprekendheid van leren is er niet zo in deze gezinnen. Daarom zorgt het team ook voor een inhaalslag: met uitstapjes naar de winkel, kinderboerderij, Prinsjesdag. Dingen die in Nederlandse gezinnen vaak normaal zijn.
“We geven heel passend onderwijs waarbij we kinderen ook opvoeden in een gezonde, meer gestructureerde manier van leven in onze maatschappij.”
Taal ervaren
Voor kinderen die net in Nederland aankomen kunnen communicatie en onderwijs niet alleen maar talig zijn. “Je moet kinderen van jongs af aan een manier van uiten bieden, terwijl hun taal nog beperkt is. Taal staat natuurlijk hoog op de agenda voor deze kinderen.” Naast de reguliere klassen zijn er dan ook 2 Taalklassen voor nieuwe kinderen die nog Nederlands moeten leren.

Alles-in-1
Taal is vaak een instrument om te lezen en taal is ‘kaal’. Daarom heeft het team gekozen voor de methode Alles-in-1 en de extra taal- en spellingslijn Alles Apart. De oude methodes zijn inmiddels voor een tweede leven verscheept naar Suriname. “Met de methode Alles-in-1 leren, beleven en ervaren de kinderen alles in samenhang. Alles-in-1 omvat 20 thema’s, over 4 jaar verdeeld. Nu zijn de kinderen bezig met het thema Europa. Wereldoriëntatie, taal en  lezen, maar ook techniek en burgerschap maken deel uit van de aanpak. Kinderen én leerkrachten worden blij van deze heel complete, geïntegreerde methode.” De Meerpaal koos eerder voor Getal en Ruimte junior als een nieuwe methode voor rekenen.

Ervaringsgericht
Om de kinderen niet alleen talig te benaderen leren de kinderen van deze bijna gecertificeerde Rots&Water-school vanaf dag 1 op een ervaringsgerichte, minder talige manier hoe ze goed met elkaar om kunnen gaan. Dit niet talige communiceren gebeurt ook in de creatieve verwerking van rouw en verlies in het programma ‘Jonge Helden’. “Ze voelen wat er gebeurt. Dat draagt bij aan de veilige sfeer in school,” merkt Ageeth. Onderzoekend leren wordt gestimuleerd door bovenbouwleerlingen een dagdeel te laten leren door te doen: zoals tuinieren, voor ouderen zorgen, laminaat leggen, behangen of soep maken.

Samen met ouders
De communicatie met de ouders is intensief, ook in coronatijd. De kennismakingsgesprekken en de infomiddag bij de start van het schooljaar zijn vervangen door gesprekjes op het plein en ook de infomarkt was buiten. En elke leerkracht gaat net als elk jaar op huisbezoek. “Gezinnen vinden het fantastisch eervol dat de leerkracht in hun huis komt! We willen dat ouders zelf hun afspraken inplannen via een ouderapp. Zo stimuleren we eigenaarschap en betrokkenheid.” De Ouderkamer draagt bij aan verbinding, taalontwikkeling en begeleidt ouders, zoals met een traject schuldhulpverlening. Piëzo geeft de ouders taallessen.

Kwaliteit
Kampen is trots op wat het team van De Meerpaal bereikt, ook al zijn de onderwijsresultaten niet in een mooie lijn weer te geven, zoals op andere scholen. “De groepsresultaten bijvoorbeeld, die zijn niet valide door het grote verloop onder de leerlingen. We zijn daarom het resultatenmodel naar onze situatie toe aan het schrijven. De nadruk ligt daarbij vooral op de vaardigheidsgroei van kind ten opzichte van zichzelf.”

”Samen in ontwikkeling staat op mijn voorhoofd geschreven”

Samen in ontwikkeling
Ageeth deelt het motto van OPOZ van harte: ”Samen in ontwikkeling staat op mijn voorhoofd geschreven! We werken al jaren samen met maatschappelijke partners als Piëzo, schoolmaatschappelijk werk, de studenten van het mentorproject, stichting Leergeld en de gemeente aan goed onderwijs. De laatste 5 jaar zijn we enorm in ontwikkeling geweest. Nu is het vooral belangrijk om die ontwikkelingen goed te borgen."

Snel naar