Alles-in-1/Alles-Apart

Alles-in-1/Alles-Apart

Dit schooljaar zijn we gestart met een nieuwe methode; Alles in 1 en Alles apart.

Met de methode Alles in 1 worden taal, spelling, lezen, techniek, verkeer Engels en de zaakvakken(aardrijkskunde, topografie, geschiedenis en biologie) samen gegeven.

Voor rekenen hebben wij daarnaast de methode Getal en ruimte junior.

De reden voor deze methode is dat door meerdere vakgebieden te koppelen door middel van een thema er dwarsverbanden worden gelegd en het een samenhangend geheel is.

Door taal, spelling en lezen te koppelen aan thematische teksten, verhalen en gedichten en daarnaast de begrippen terug te laten komen bij expressie en praktische vaardigheden wordt het één geheel.

Er zijn dagelijks afwisselende werkvormen en activiteiten en er zijn veel differentiatiemogelijkheden.In groep 4 kan er op 4 niveaus worden gewerkt en in de groepen 5 t/m 8 en taalklas 2 op 6 niveaus. Dit alles gebeurt binnen hetzelfde thema en lessen. De verwerking van de lessen is aangepast aan het niveau van de leerling.

Er zijn binnen de methode 5 domeinen; aardrijkskunde, cultuur, geschiedenis, techniek en natuur. Elk jaar zullen er 5 projecten gedraaid worden, 1 per domein.

De volgende thema’s hebben we voor schooljaar 2020-2021 uitgekozen:·

September/oktober 2020: Europa (domein aardrijkskunde)· November/december 2020: Kleding en sport (domein cultuur)· Januari/februari 2021: Bouwen (domein techniek)·
Maart/april 2021: Moderne geschiedenis (domein geschiedenis)·
Mei/juni 2021: Dieren (domein natuur)

Het taal en spelling gedeelte is in groep 4 geheel geïntegreerd in Alles in 1. Vanaf groep 5 wordt er naast Alles in 1 ( waarin de taal- en spellingregels worden herhaald in de context) ook gewerkt met Alles apart. Alles-Apart is de taalinstructielijn voor groep 5-8.

Toepassing, herhaling en oefening vindt plaats in de projecten voor groep 5-8. Samen vormt dit een volledig aanbod voor de kerndoelen Nederlands.

Snel naar