Groep 3

Welkom in groep 3!

In groep 3 staat leren lezen en schrijven centraal. Dit leren wij de kinderen met behulp van de methode "Veilig Leren Lezen". Een leuke methode, waarin de kinderen stap voor stap alle letters leren. U zult het niet geloven, maar in januari kennen de kinderen al bijna alle letters!

Naast "Veilig Leren Lezen" werken wij aan rekenen met de methode "Getal en ruimte". Aan het begin van het jaar zullen wij veel werken met de hoeveelheden, die later omgezet worden in echte sommen.

De kinderen werken op verschillende niveaus en er is ruimte voor uitdaging en extra ondersteuning.

Wij werken voor de vakken taal en rekenen in werkboeken en op de laptops, maar leren en verwerken spelenderwijs veel nieuwe dingen.

Naast deze vakken is er aandacht voor schrijven, gym, muziek, Engels, wereldoriëntatie, verkeer, techniek, handvaardigheid en tekenen.

Tijdens de gymlessen besteden wij aandacht aan de methode Rots en Water. Hier leren wij veel over de sociale vaardigheden. Wat wij daar leren, passen wij de hele week in alle lessen toe. 

Snel naar