Speeltaalhuis

Ze zitten in een kringetje: zes peuters en de pedagogisch medewerker. En allemaal hebben ze een spiegel in hun handje. “Nu gaan we lachen!” En alle kindjes lachen. “Hoe kijk je heel boos?” De kindjes kijken zo boos mogelijk in de spiegel. “Wie kan er verbaasd kijken?” Een spelletje koppelen aan taal. Bij speeltaalhuis De Meerpaal weten we precies hoe we de taalontwikkeling van peuters kunnen stimuleren. 

Kinderen leren op speelse wijze bij speeltaalhuis De Meerpaal

Iedere maand werken we met de kinderen aan een ander thema. Denk aan de seizoenen, de ruimte, kunst, de hulpdiensten. Zo krijgen ze een gevarieerd aanbod van woorden en situaties. En daarmee groeit hun woordenschat enorm. We bedenken bij ieder thema bijpassende uitstapjes, knutselwerkjes, liedjes en spelletjes. Precies passend bij hun leeftijd. Want peuters leren alleen als ze het naar hun zin hebben. 

Een ochtend spelen met andere peuters in een gezellig lokaal

We hebben een veilige en gezellige ruimte voor de kleintjes bij speeltaalhuis De Meerpaal. Kom gerust eens langs met uw kind. We hebben een bouwhoek, een poppenhoek, een leeshoek. En we gaan natuurlijk ook vaak naar buiten. Lekker spelen met zand en water, racen op de fietsjes en sportieve spelletjes op het Richard Kraijeckveld. En we gaan ook graag met ze naar de Tipituin. Die ligt bij ons om de hoek. 

Goed voorbereid naar school als uw kind vier wordt

Bij speeltaalhuis De Meerpaal zorgen we dat kinderen geen taalachterstand hebben als ze naar school gaan. Bovendien is de overstap naar school niet zo spannend meer voor uw kind. We werken namelijk intensief samen met de basisschool van IKC De Meerpaal en andere basisscholen in de buurt. We gaan regelmatig op bezoek bij de basisschool van IKC De Meerpaal en werken met dezelfde ontwikkelmethodes. En we zorgen voor een goede overdracht naar de leerkrachten van groep 1. Uw kind krijgt een fijne tijd bij ons! 


Snel naar