Ziekmelden

Als uw kind ziek is, wilt u dit dan op tijd laten weten?

Basisonderwijs


Ziekmelden doet u altijd telefonisch!

Tussen 8.00 en 8.30 uur moet u uw kind ziek melden via telefoonnummer
(079) 331 11 69. Zonder afmelding neemt iemand van school contact met u op.

Snel naar