Een veilige omgeving

Bij IKC De Meerpaal hebben we respect voor elkaar. We leren van elkaar en van elkaars gewoonten. Wij zijn een school, waar uw kind veel leert over de verschillende culturen.

Sociale vaardigheden

Tijdens de Kanjerlessen leren wij kinderen hoe met anderen om te gaan. Van groep 1 t/m 8 worden deze lessen gegeven en de spelregels van omgang aan uw kind uitgelegd.
Wij werken ook met Rots en Water een programma waarmee we de communicatie- en sociale vaardigheden bij kinderen en jongeren extra aandacht geven.

Happy Days

Jaarlijks organiseert Happy Days een kamp voor kinderen in de leeftijd van 9 tot en met 12 jaar. In de meivakantie kunnen onze leerlingen uit groep 6 t/m 8 met dit kamp mee.

Mentorproject

Studenten van hbo of universiteit begeleiden enkele leerlingen van onze school een keer per week na schooltijd. Zij gaan bijvoorbeeld met het kind naar de bioscoop, helpen het kind bij spreekbeurten, etc. Dit met als doel een luisterend oor te bieden en leerzame gesprekken met de kinderen te hebben. www.mentorprojectzoetermeer.nl


Snel naar