Een veilige omgeving

Bij IKC De Meerpaal hebben we respect voor elkaar. We leren van elkaar en van elkaars gewoonten. Wij zijn een school, waar uw kind veel leert over de verschillende culturen.

 

 

Rots en Water

 

Bij alles wat we doen gaan we respectvol met elkaar om en zorgen we samen voor een veilige omgeving.

Dit staat in onze visie. Daarom is IKC De Meerpaal een Rots- en Waterschool. Dat wil zeggen dat alle kinderen ieder jaar Rots- en Waterlessen krijgen. Alle leerkrachten zijn getraind en een aantal leerkrachten hebben één of meerdere specialisaties gedaan. Een van de leerkrachten is verantwoordelijk voor de aansturing van het programma binnen de school. De eigen leerkracht doet altijd mee tijdens deze lessen en daarom kan ook de vertaling gemaakt worden van het geleerde in de training naar situaties in de klas of op het plein.

Een zeer belangrijk thema is het voorkomen van pesten (preventieve werking) en indien aanwezig, het aanpakken van pestgedrag in de klas en school. Rots en Water is een bewezen effectieve antipest methodiek.

De training leert de kinderen om voor zichzelf en voor anderen op te komen. De kinderen leren zich onafhankelijk op te stellen en eigen keuzes te maken (Rots). Daarnaast leren ze hoe ze met anderen samen kunnen werken, spelen en leven (Water).
 

Wat leren de kinderen tijdens de training?

Voor zichzelf opkomen.
Hun boosheid beheersen
Verstandige keuzes maken tussen ‘Rots’ en ‘Water’ zijn
Beter contact maken met anderen
Meer zelfvertrouwen
Meer focus
Zelfbeheersing
Zelfreflectie
Zelfvertrouwen
In actie kunnen en durven komen

De groepen 1 tot en met 8 krijgen een training Rots en Water van 10 bijeenkomsten. Deze lessen worden ieder jaar aangeboden.

De leerkrachten van de klassen hanteren deze methode iedere dag ,het hele jaar door.

Ook worden gedurende het jaar ouder-kind lessen gegeven en 2 keer per jaar is er een ouder informatie bijeenkomst/ Rots en Waterles in de ouderkamer.

 

 

 Happy Days

Jaarlijks organiseert Happy Days een kamp voor kinderen in de leeftijd van 9 tot en met 12 jaar. In de meivakantie kunnen onze leerlingen uit groep 6 t/m 8 met dit kamp mee.

 

Snel naar