Leerlingenraad

Uit de groepen 5 t/m 8 en taalklas 2 worden per groep twee leerlingen gekozen die de klas vertegenwoordigen in de leerlingenraad. Uw kind heeft op deze manier inspraak bij onze school. Een leerkracht is de voorzitter van de leerlingenraad.

Een van de initiatieven van de leerlingenraad is onze Talentenshow. Wij organiseren een Woordenschatquiz, Spellingsquiz en Voorleeswedstrijd. De leerlingenraad is hierbij de jury. De leerlingenraad geeft advies aan de directie over belangrijke schoolse zaken.


Snel naar