Leerlingenraad

Uit de groepen 6 t/m 8 en taalklas 2 worden per groep twee leerlingen gekozen die de klas vertegenwoordigen in de leerlingenraad.
Anita Leenders, intern begeleider, begeleidt de leerlingenraad. De leerlingen delen wensen, ideeën en klachten met elkaar. De directie luistert naar hun adviezen en kijkt wat er uitvoerbaar is.

Snel naar