Taalklas 1

De leerlingen die nieuw in Nederland komen zitten in Taalklas 1.

In de taalklas zijn we de hele dag bezig met woordenschat. Daarom spreken wij in de klas veel Nederlands. Wij gebruiken daarbij de methode Wereld vol Woorden. Enkele thema's die aan bod komen zijn, de school, wonen, kleding, het lichaam, vrijetijd, naar de stad, dieren en het weer, feesten.

Omdat lezen heel belangrijk is, beginnen we elke dag met lezen en gaan we elke week naar de schoolbibliotheek. Voor lezen gebruiken we de methode Veilig leren lezen.

De leerlingen leren ook netjes schrijven. Rekenen doen we in niveaugroepen met de methode Getal en Ruimte Junior.

In de middag is er vaak tijd voor muziekles, techniekles, spelen, tekenen en knutselen. Twee keer in de week hebben we gym.

De kinderen leren werken op tablets. Gebruiken we een weekplanning om het werk te organiseren.

Wij gaan regelmatig op excursie. Dan bezoeken wij de supermarkt en gaan naar de boerderij in Stompwijk, waar wij de koeienstallen bezoeken.

In de Taalklas zitten leerlingen van 8 jaar t/m 12 jaar.

Na Taalklas 1 kunnen de kinderen naar een reguliere school in de eigen omgeving. Soms heeft een kind meer tijd nodig dan is de overstap naar de reguliere school halverwege het schooljaar. Het is ook mogelijk om bij ons op school naar Taalklas 2 te gaan. Vanuit daar kan uw kind bij ons op school naar een reguliere groep.

Snel naar