Taalklas 1

De leerlingen die nieuw in Nederland komen zitten in Taalklas 1.

Wij hebben 4 cursussen van de methode mondeling Nederlands nieuw in een jaar, waarin de leerlingen nieuwe woorden leren aan de hand van thema's.
In de taalklas zijn we dan ook de hele dag bezig met woordenschat. Daarom spreken wij in de klas veel Nederlands.

Enkele thema's die aan bod komen in de cursus zijn, de school, wonen, kleding, ziek zijn. Omdat lezen heel belangrijk is, beginnen we elke dag met lezen en gaan we elke week naar de schoolbibliotheek.

De leerlingen leren ook netjes schrijven en rekenen.

In de middag is er vaak tijd voor muziekles, techniekles, spelen, tekenen en knutselen. 

De kinderen leren werken op tablets.

Wij gaan regelmatig op excursie. Dan bezoeken wij de supermarkt en gaan naar de boerderij in Stompwijk, waar wij de koeienstallen bezoeken.

In de Taalklas zitten leerlingen van 7 jaar t/m 13 jaar.

Na Taalklas 1 stromen de leerlingen door naar Taalklas 2 of naar een reguliere klas.

Zij kunnen de Nederlandse taal dan redelijk spreken en begrijpen en leren daarna ook nog andere vakken.

Snel naar