Groep 5/6

In groep 5/6  helpen wij elkaar graag en willen wij veel van elkaar leren! 

In groep 5 leren de kinderen optellen en aftrekken met getallen onder de 1000. Aan het einde van groep 5 komen vaak ook sommen tot de 10.000 aan bod. Ook leren zij analogierekenen: 900 + 900 = 1800, denkend aan 9 + 9 = 18 en 20 X 50 = 1000, denkend aan 2 X 5 = 10

In groep 6 werken de leerlingen in het getallengebied tot 10.000. Het gaat hierbij om de telrij, de opbouw van getallen, het positioneren van getallen en de uitspraak en schrijfwijze van getallen tot 10.000. Ook leren de kinderen afronden op honderdtallen en duizendtallen.

Voor de andere vakken werken wij met Alles-in-één.

· Groep 5 werkt op het B-niveau
· Groep 6 werkt op het C-niveau

 

Snel naar