Lezen, taal en rekenen

Wij besteden veel aandacht aan lezen, taal en rekenen. De bibliotheek, het Meerpaalpodium, Engels vanaf groep 1, rekenen in beweging en de taalklas zijn hier een aantal voorbeelden van. Ook hebben wij een Woordenschatquiz, Spellingsquiz en Voorleeswedstrijd.

Nederlandse taal

In alle groepen staan de meeste lesuren in het teken van taal, lezen en rekenen. We leren de Nederlandse taal lezen, spreken en schrijven zorgen ervoor dat de leerlingen een grote woordenschat krijgen.

Taalklas

In onze taalklassen voor kinderen die nieuw in ons land zijn kun je de Nederlandse taal leren. Er zijn twee niveaus: taalklas 1 voor leerlingen die geen Nederlands spreken en taalklas 2 voor leerlingen die nog niet genoeg aansluiting hebben in de bovenbouw. Ook taallessen voor ouders worden door ons in samenwerking met Piëzo georganiseerd.

Op school en op het schoolplein spreken wij Nederlands. Ook van u als ouder verwachten wij dat. Wij maken een uitzondering voor mensen die net uit het buitenland komen.

Rekenen op maat

Alle kinderen zijn ingedeeld op instructieniveau. Leerkrachten kunnen op deze manier veel betere instructies geven, leerlingen zitten in een niveaugroep waarbij el elkaar kunnen helpen en beter aan samenwerkingsopdrachten kunnen werken.

Engels vanaf groep 1

Met de methode ‘Take it easy’ gaat uw kind digitaal op avontuur naar diverse landen en locaties waar Engels gesproken wordt. Door middel van liedjes, Engelse boekjes en spelletjes leert uw kind spelenderwijs en al op jonge leeftijd Engels.

Bibliotheek op school

Er is een prachtige bibliotheek in het IKC waar uw kind een ruime keuze heeft uit de nieuwste kinderboeken, die ook thuis gelezen mogen worden. Zo stimuleren wij het plezier in lezen!

Snel naar