Ouderbetrokkenheid

Laagdrempelig contact met ouders vinden wij bij IKC De Meerpaal erg belangrijk. Zo zijn er veel momenten waarop wij met u contact hebben. U kunt van de leerkracht verwachten dat ze na de lesdag tijd voor u vrij maken als u met een vraag zit.

Contactmomenten

In het begin van het schooljaar starten wij met een ouderkindgesprek. We willen tijdens dit gesprek met elkaar kennismaken. Daarnaast hebben wij inloopochtenden, ouderkijkochtenden en rapportgesprekken.

Huisbezoek

Wij zien uw kind ook graag in de thuissituatie. De leerkracht van uw kind komt daarom samen met een collega elk jaar een keer bij u thuis op bezoek. Wij maken hiervoor met u een afspraak.

Ouderkamer

Elke woensdagochtend bent u vanaf 8.30 uur van harte welkom in onze ouderkamer. Wij organiseren diverse activiteiten tijdens deze ochtenden, gecoördineerd door een van onze leerkrachten. We maken gebruik van gastouders. Onderwerpen die bijvoorbeeld in de ouderkamer aan de orde komen zijn: het opvoedbureau, de bibliotheek en de jeugdtandarts. Er zijn ook creatieve ochtenden en koffieochtenden. Er is tijdens deze ochtenden gratis kinderopvang bij Piëzo, dat zit bij ons in het Castellum.

Klassenouder

Elke groep heeft een klassenouder. Deze is contactpersoon tussen alle ouders en de leerkracht.

Snel naar