Groep 7/8

De leerlingen van groep 7 kunnen dit jaar een hoop nieuwe dingen verwachten. Het leukste onderdeel is toch vaak wel "het verkeersexamen". een goed werkende fiets is dit schooljaar belangrijk. De kinderen worden namelijk in theorie, maar ook in de praktijk getoetst.

De leerlingen van groep 8 zullen in dit schooljaar hun definitieve advies voor het middelbaar onderwijs ontvangen, dit is een belangrijke maar ook zeer spannende gebeurtenis! De onderdelen musical en schoolkamp zijn leerzaam en tegelijkertijd ook er leuk om te beleven.

In dit schooljaar vinden ook de 'normale' lessen plaats zoals  rekenen, taal en wereldkundige vakken. Wij werken met de methode "Alles Apart" en "Alles-in-1", hierin leren de kinderen aan de hand van thema's.

Ook zullen de leerlingen bezig zijn met ontdekkend leren, handvaardigheid, muziek, drama, Rots en Water en zullen er lessen over seksuele voorlichting zijn.

Alle leerlingen krijgen huiswerk op maat mee naar huis, dat betekent dat er wordt gekeken naar wat de leerling kan en wat er nog geoefend kan worden. Er zullen ook werkstukken, spreekbeurten en boekenkringen aan bod komen gedurende het schooljaar.

Al met al dus een veelzijdig schooljaar, vol met spannende en belangrijke gebeurtenissen.

Groep 8 is een spannend jaar op de basisschool, kunnen wij de voorlopig adviezen waarmaken, de CITO eindtoets, het kamp en de eindmusical voor groep 8.   

Wij zullen verschillende gastlessen hebben in de klas, met de leerlingen uitstapjes maken, maar vooral ook veel van elkaar leren door coöperatief leren.

Respect voor elkaar en respect voor je omgeving staan in groep 8 centraal. 

Wij hebben in de klas vaak goede gesprekken met elkaar en leren om ons te verplaatsen in een ander. Doordat wij elkaar steeds beter leren kennen, zien wij elkaars kwaliteiten beter. Groep 8 werkt met Rots en Water. Deze lessen hebben de leerlingen al gehad maar zij worden constant in de klas en op school toegepast.
De leerlingen blijven hier verdiepings- en herhalingslessen in krijgen van geschoolde Rots en Water leerkrachten.  

 Snel naar