Medezeggenschapsraad

Het schoolbestuur moet aan de medezeggenschapsraad (MR) advies of instemming vragen over veel zaken die met het onderwijs te maken hebben. De MR bestaat uit vertegenwoordigers van ouders en personeel.

In de MR zitten de ouders:
Angelique van Dijk
Henny Kraak
Mehrdad Kamaie

En de leerkrachten:
Patricia Hazebroek
Anita Leenders
Jopie Hermans

De directeur, Ageeth Kampen, is op uitnodiging aanwezig.

Snel naar