Medezeggenschapsraad

Het schoolbestuur moet aan de medezeggenschapsraad (MR) advies of instemming vragen over veel zaken die met het onderwijs te maken hebben. De MR bestaat uit vertegenwoordigers van ouders en personeel.

In de MR zitten de ouders:
Halima Kaamouch
Febe Quiriat Nolasco
Kimberley van Zee

En de leerkrachten:
Claire Hijdra
Anita Leenders
Nancy Takes


De directeur is op uitnodiging aanwezig.

Snel naar