Taalklas 2

In Taalklas 2 zitten leerlingen die ongeveer 1 tot 3 jaar in Nederland wonen. Zij komen uit diverse landen en brengen verschillende cultuuraspecten met zich mee, waardoor de kinderen veel van elkaar leren, maar ook herkennen. Hier praten wij veel over met elkaar. 

De leeftijden in Taalklas 2 variëren van 8 t/m 13 jaar. 

In deze klas is vooral aandacht voor de Nederlandse taal met o.a. spelling, schrijven, lezen en begrijpend lezen. Nieuwe woorden en het maken van goede Nederlandse zinnen leren de leerlingen door verschillende thema's bij de methode 'Alles-in-1'. Wij werken 8 weken aan 1 thema en beginnen dit jaar met het thema 'Afrika en Azië' en het volgende thema is 'Voeding'. Hierin zitten de vakken natuur, geschiedenis, aardrijkskunde en Engels verwerkt. 

Om de paar weken werken wij extra aan spelling, taal en begrijpend lezen met de methode 'Alles Apart'. Ook wordt er hard gewerkt aan andere vakken, zoals rekenen, verkeer, schrijven, handvaardigheid, techniek en muziek. Vooral in muziek zijn deze leerlingen erg goed. Wie wil zich nu niet een nieuwe taal eigen maken d.m.v. leuke liedjes? 

In Taalklas 2 worden veel activiteiten buiten de school gedaan om zo spelenderwijs, betekenisvol en praktisch de Nederlandse taal te leren. Zo gaan wij bijvoorbeeld naar de schooltuinen, Prinsjesdag en Amsterdam voor een bezoek aan het Rijksmuseum.

Vanuit Taalklas 2 stromen de kinderen door naar de reguliere groepen of naar de middelbare school. Dit laatste als zij de leeftijd van 12 of 13 hebben bereikt.


Snel naar